Rune Alnervik

28.10.2021

Foton av Rune Alnervik från sent oktober, med typiska höstfärger i bok-och ekskog. För ytterligare alster, se Rune's sida!