Maud Löfberg, Säby

                 |--------------------Under arbete----------------------|

Masker

Pensionerad maskör som gärna fortsätter att leka med maskens uttrycksmedel.

Maud Löfberg
Säby Kolaregård 3 (Norra skolan)