Helena I Blom, Tunnerstad (2022)

Collage, akvarell, skulptur

När jag var 18 år kom jag in på Konstfackskolan. Jag började min utbildning till Bildlärare. Det har sedan dess alltid varit självklart för mig att jobba konstnärligt vid sidan av mina pedagogiska uppdrag inom området. Jag har även utbildat mig inom glasdesign i England under slutet av 80-talet.

Jag arbetar numera i olika tekniker och undersöker bl. a. människans förhållande till naturen. Jag arbetar ofta med slumpen som en utgångspunkt och skapar sedan inre berättelser/monologer som leder mig framåt i arbetet med mina konstverk.

Materialet är underordnat uttrycket och budskapet..

Hemsida: www.helenablom.comwww.visingsokonsthall.com

Helena I Blom
Visinsgsö Konsthall, Skattegårdsvägen 6, Tunnerstad