Lars Gustafsson, Kumlaby (2021)

Keramik

Jobbar med keramik som hobby i egen verkstad.
Arbetar med stengods för bruksföremål och raku.

Lars Gustafsson
Kumlaby Törsagård 3, Visingsö Keramik