Cecilia Ståhl Lundgren, Näs-2020

Akvarell och teckning

Som barn hade jag ständig brist på ritblock eftersom jag ritade jämt. Under gymnasietiden tjänade jag mina första pengar på att måla affischer till skolans danser och dylikt, - 5 kronor styck! Efter skolan vikarierade jag som teckningslärare en termin men sen var det i många år sporadiskt med målande. De sista 20 åren av mitt lärarliv undervisade jag i barnlitteratur på högskolan och specialiserade mig på bilden i barnboken, något som nog påverkade mig när akvarellmålandet tog fart. Jag får ibland höra att det finns en sagoton i mina bilder eller att de berättar något.

Cecilia Ståhl Lundgren
Logen i Näs