Kinna P Räf, Vrixlösa

Blandteknik

Jag heter Kinna P Räf (f Qvennerstedt). Jag älskar att uttrycka mig i färg, form och skrift och har gjort så länge jag kan minnas. Min största inspirationskälla kommer från mitt inre och motiven växer fram under processens gång.

Instagram: @kinnaraf

Kinna P Räf
Vrixlösa Norrgård 1