Kelle Norberg, AI skapar berättelser/dikter

07.08.2023

Open AI - ChatGPT4

Kelle lät besökare på konstrundan skriv ner ord på en papperslapp som sedan lades in en kista, vilket resulterade i ca 200 ord.

ChatGPT4 fick sedan en lista med dessa drygt 200 ord i alfabetisk ordning och uppdraget :
"Vilken typ av text, dikt eller berättelse, kan du skapa av den lista med ord som följer?"

Resultatet är följande texter:

I en värld av mångfald och solidaritet, där människor strävar efter att finna balans mellan individuell frihet och gemenskap, växte en känsla av kärlek och vänskap starkare än någonsin. I detta sammanhang blomstrade konsten som ett uttryck för människors inre harmoni och kreativitet. Omtanke och empati vävde samman människor i en väv av samverkan och ömsesidighet.

En sommardag, när solen lyste på himlen och skogen sjöng sin egen sång, samlades familjer och vänner för att njuta av gemenskapen. Barn skrattade och sprang runt med glädje, medan vuxna delade historier och erfarenheter med varandra. En katt smög förbi med lugn självständighet, och hästar betade i närheten med sin egen frihet och skönhet.

Mitt i detta harmoniska sammanhang fanns en känsla av respekt och förståelse för varje individ. Alla ord och handlingar genomsyrades av vänlighet och acceptans. När solen började närma sig horisonten, samlades människor för en aftonbön där de bad för fred och välgång för alla.

Under en stjärnklar himmel, där ljuset från månen och stjärnorna kastade ett mjukt sken över landskapet, kände människor en djup förnöjsamhet. Ödmjukhet och tacksamhet växte fram ur insikten om naturens skönhet och det underbara i att vara en del av något större än sig själva.

I denna tid av kreativitet och livslust fortsatte människor att skapa konst och musik som inspirerade och berörde hjärtan. Berättelser om mod och resilience spreds som en påminnelse om människors förmåga att övervinna motgångar. Orden "Peace" och "Love" projicerades som budskap om hopp och samhörighet.

Genom att omfamna ömsesidighet och medmänsklighet stärktes samhällets band. Överallt fanns insikt om att vi är medskapare av vår gemensamma framtid, och att vår styrka ligger i att hålla ihop som en enhet. Och när natten föll, och stjärnorna fortsatte att lysa över landskapet, kunde människor känna sinnesro och harmoni i en värld fylld av kärlek och glädje.

Mer info om Kelle, se hans sida!