Rune Alnervik

18.07.2023

Under vår och sommar finns det vackra blommor att komma nära och fotografera. Numera är det också möjligt att med hjälp av AI, ta fram närbilder av blommor, eller andra önskade motiv. Vad som krävs vid användandet av AI-verktyget är att noggrant formulera en mening som beskriver det önskade motivet!

För mer info om Rune's fotografi, se hans sida!