Rune Alnervik

19.07.2022

Årets utställning av Rune Alnervik har titeln Stigby-Rönäs. I dikeskanten på Rönäsvägen har under sommaren växt en mängd maskrosor, och bilderna ovan representerar blommornas säsong!

För mer information, se Rune's sida!