Utställning - Norra skolan, Säby - Marianne Irmelid, Maud LöfbergI

09.08.2021

I Norra skolan, eller mer exakt Säby Kolaregård 3, ställde bl a Marianne Irmelid och Maud Löfberg ut sina alster.