Ove Imland, Tunnerstad-2020

Måleri

Ove Imland arbetar i flera olika material och tekniker, beroende på idé och uttryck. I huvudsak kretsar hans bilder kring teman som kultur och natur, plats och identitet. Inspirationen kommer ofta av miljöer, djur och objekt. Ove är en flitig besökare på naturhistoriska museer, djurparker och akvarier, han intresserar sig särskilt för vårt sätt att ordna och visualisera naturen, den nära såväl som den exotiska.
"Till en början handlade mötet med denna konstruerade och tillrättalagda natur om ikonografiska och fenomenologiska tankegångar, hur vi betraktar och upplever konstruerade bilder och förtingligandet av djur och natur. Efterhand har också platsen som en visuell kontext blivit alltmer mer intressant. Platsen organiserar seendet. Vårt sätt att se och uppleva något, påverkas av våra förväntningar och vårt förhållningssätt till platsen där detta sker"
- Ove Imland

Ove Imland (f, 1963) är utbildad vid Konstfack och har också studerat konstvetenskap. Han har ställt ut på ett flertal konsthallar och gallerier. Ove Imland har gjort en rad offentliga utsmyckningar och varit jurymedlem för Liljevalchs Vårsalong.

Ove Imland
Visingsö Konsthall, Tunnerstad